5. Temporalización

50 horas Novembro-Maio Curso 2008-09


17 e 26 novembro 2 horas (pode modificarse a data do calendario).

Total= 8 h

Organización, distribución do material a traballar no seminario segundo ás características e o nivel do profesorado.
intereses, intención, expectativas…
Cuestionario de avaliación inicial do profesorado.
Inicio das actividades, recopilación de información, manuais, descargas,…


16 sesións de decembro a maio, de 2:30 horas por semana (martes, mércores e xoves).

Total= 40 h

Traballo do grupo:

- Experimentación do seu uso na aula.

- Uso de recursos formativos na rede Web 2.0.

- Dominio do hardware e software os do encerado dixital interactivo por parte do persoal docente mediante o seu manexo e coñecemento e elaboración de actividades..

- Elaboración de propostas didácticas relacionadas coa utilización de Internet.

- Uso de recursos formativos na rede (explicación).

- Introdución en relación á uso do wiki, weblog, libros colaborativos, plataforma drupal,…

- Utilización de formato de imaxes e descarga de vídeos.

- Manexo da nosa web da galería de imaxes de Coppermine Photo Gallery.

- Posta en práctica e experimentación dos materiais elaborados en Webquest, Ardora, Jclic, hotpotatoes,…

- Web do centro, posta dos materiais elaborados.

Continuación do traballo, elaboración de material didáctico e experimentación.

- Introdución ao uso do Cmaptools (elaboración de mapas conceptuais).

Intercambio de experiencias e desenvolvemento de propostas de avaliación.

Unha sesión na última semana de maio.

Total= 2 h

• Conclusións e avaliación da actividade do seminario.